Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7265
Title: Постать Євгена Чикаленка в нашій історії
Other Titles: Фигура Евгения Чикаленка в нашей истории
Yevhen Chykalenko in our history
Authors: Чекаленко, Людмила
Bibliographic description (Ukraine): Чекаленко, Л. Постать Євгена Чикаленка в нашій історії / Людмила Чекаленко // Україна–Європа–Світ. – 2016 . – Вип. 18 : Присвячено 150-річчю від дня народження М. Грушевського. – С. 247–253. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Євген Харлампійович Чикаленко
особистість
за радянським кліше “націоналіст”
відданий син українського народу
Series/Report no.: Історія, міжнародні відносини;
Abstract: Стаття присвячена Євгену Чикаленку. Простежуючи життєвий шлях видатної особистості, відкриваємо і для себе нові обрії натхнення, пошуків, знань. Україні потрібне осмислення того, що сталося і що діється, Україні необхідно дати належну оцінку всього, що відбулося. Україні, безпосередньо громадянам нашої держави, необхідно усвідомити, де ми, і що ми. Автор має надію, що ознайомлення з думками Євгена Чикаленка допоможе нам віднайти себе.
Статья посвящена Евгению Чикаленко. Прослеживая жизненный путь выдающейся личности, открываем и для себя новые горизонты вдохновения, поисков, знаний. Украине необходимо осмысление случившегося и того, что происходит, Украине необходимо дать надлежащую оценку всему, что произошло. Украине, непосредственно гражданам нашего государства, необходимо осознать, где мы и что мы. Автор надеется, что ознакомление с мыслями Евгения Чикаленко поможет нам найти себя.
The article is devoted to Yevhen Chykalenko. Tracing the journey of life of an outstanding personality, we discover а new horizons for inspiration, research and knowledges. Today, Ukraine needs understanding of what happened and what is happening, Ukraine needs to give a proper assessment of everything that has happened. Ukraine needs to understand where we are and what we do; to know where we are and who we are. The author hopes that exploring ideas of Yevhen Chykalenko will help us find ourselves.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7265
Appears in Collections:Україна–Європа–Світ. 2016. Вип. 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chekalenko.pdf457,97 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.