Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7266
Title: Еміграційний період діяльності Лонгина Цегельського
Other Titles: Эмиграционный период деятельности Лонгина Цегельского
Immigration period activity of Longin Cegelskiy
Authors: Полич, Мар'яна
Bibliographic description (Ukraine): Полич, М. Еміграційний період діяльності Лонгина Цегельського / Мар'яна Полич // Україна–Європа–Світ. – 2016 . – Вип. 18 : Присвячено 150-річчю від дня народження М. Грушевського. – С. 254–261. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Лонгин Цегельський
дипломатична діяльність
дипломатична місія
Західноукраїнська Народна Республіка
США
Series/Report no.: Історія, міжнародні відносини;
Abstract: У статті висвітлюється громадсько-політична, наукова та культурна діяльність Лонгина Цегельського в еміграції у США. Простежено світоглядні позиції науковця, проаналізовано його внесок у розвиток наукового та громадсько-політичного життя української громади в еміграції та налагодження українсько-американських відносин.
В статье освещается общественно-политическая, научная и культурная деятельность Лонгина Цегельского в эмиграции в США. Прослежено мировоззренческие позиции ученого, проанализированы его вклад в развитие научной и общественно-политической жизни украинского общества в эмиграции и налаживание украинско-американских отношений.
Public-and-political, scientific and cultural activity by Longin Cegelskiy in emigration in the USA lights up in the article. World view positions of research worker is traced. His contribution to development scientific and public and political life of Ukrainian society in emigrations and adjustings of Ukrainian and Amerikan relations is analysed.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7266
Appears in Collections:Україна–Європа–Світ. 2016. Вип. 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Polych.pdf404,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.