Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7268
Title: Нелегальні міграції на радянсько-польському кордоні в умовах режиму "санації" у другій Речі Посполитій (1926–1939)
Other Titles: Нелегальные миграции на советско-польской границе в условиях режима “санации” во второй Речи Посполитой (1926–1939)
Illegal migration in the Soviet-Polish border under the regime of “sanation” in the Second Polish Republic (1926–1939)
Authors: Гуменний, Сергій
Bibliographic description (Ukraine): Гуменний, С. Нелегальні міграції на радянсько-польському кордоні в умовах режиму "санації" у другій Речі Посполитій (1926–1939) / Сергій Гуменний // Україна–Європа–Світ. – 2016 . – Вип. 18 : Присвячено 150-річчю від дня народження М. Грушевського. – С. 272–281. – Бібліогр.в кінці ст.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: біженці
нелегальні мігранти
радянсько-польський кордон
Корпус охорони прикордоння (КОП)
Друга Річ Посполита
“санація”
Тарнопольське воєводство
УСРР (УРСР)
Series/Report no.: Історія, міжнародні відносини;
Abstract: Стаття присвячена малодослідженому питанню нелегальних міграцій українського населення з території УСРР (УРСР) до Другої Речі Посполитої у період “санації” 20–30 х рр. ХХ ст. Особливу увагу звернено на маловідомі епізоди протистояння “збігців з СРСР” із органами охорони державного кордону міжвоєнної Польщі – Корпусом охорони прикордоння, державною поліцією та радянськими охоронцями “збручанського кордону”.
Статья посвящена малоисследованному вопросу нелегальных миграций украинского населения с территории УССР во Вторую Речь Посполитую в период “санации” 20−30-х гг. ХХ в. Особое внимание обращено на малоизвестные эпизоды противостояния “беженцев из СССР” с органами охраны государственной границы межвоенной Польши – Корпусом охраны пограничья (КОП), государственной полицией и советскими охранниками “збручанской границы”.
The article deals with the understudied issue of the illegal migration of Ukrainian population from the territory of the USSR to the Second Polish Republic in the period of “sanation”in the 20–30s of XX century. Special attention is paid to the little-known episodes of the struggle of “refugee from the USSR” with the bodies of protection of the state borders of interwar Poland – Border Protection Corps (COP), the state police and the Soviet guards “Zbruch border”.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7268
Appears in Collections:Україна–Європа–Світ. 2016. Вип. 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Humennyi.pdf425,77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.