Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7270
Title: Проблеми становлення української державності у листах Івана Огієнка та його кореспондентів упродовж 1917–1921 рр.
Other Titles: Проблемы становления украинской государственности в письмах Ивана Огиенко и его корреспондентов в течении 1917–1921 гг.
Problems of formation of the Ukrainian State in the letters of Ivan Ogienko and his correspondents during 1917–1921.
Authors: Струганець, Марія
Bibliographic description (Ukraine): Струганець, М. Проблеми становлення української державності у листах Івана Огієнка та його кореспондентів упродовж 1917–1921 рр. / Марія Струганець // Україна–Європа–Світ. – 2016 . – Вип. 18 : Присвячено 150-річчю від дня народження М. Грушевського. – С. 290–299. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Іван Огієнко
державництво
митрополит Іларіон (Огієнко)
Українська Греко-Православна церква
Українська держава
національне відродження
Series/Report no.: Історія, міжнародні відносини;
Abstract: У статті аналізуються найважливіші проблеми змісту та значення українського державотворення у громадсько-політичній, національно-культурній та релігійній діяльності І. Огієнка за епістолярною спадщиною першої половини ХХ ст.
В статье анализируются важнейшие проблемы содержания и значения Украинского государства в общественно-политической, национально-культурной и религиозной деятельности И. Огиенка за эпистолярным наследием первой половины ХХ в.
The article analyses the major problems of the content and meaning of Ukrainian State establishment in socio-political, national, cultural and religious activities of I. Ogienko and his corresponding legacy in the first half of the twentieth century.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7270
Appears in Collections:Україна–Європа–Світ. 2016. Вип. 18

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Srtuhanets.pdf407,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.