Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7470
Title: Літературні обрії Миколи Зимомрі
Other Titles: Literary Horizons Mykoly Zymomry
Authors: Ходанич, Петро
Bibliographic description (Ukraine): Ходанич, П. Літературні обрії Миколи Зимомрі : до 70-ліття вченого і письменника / Петро Ходанич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – 2016. – Вип. 45. – С. 181–191. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Микола Зимомря
літературознавство
переклад
німецько-українські культурні зв᾿язки
проза
стиль
Series/Report no.: Літературознавство;
Abstract: В статті йдеться про літературну творчість М.Зимомрі, розглядаються питання взаємозв᾿язків між науковими працями вченого в галузі літературознавства, перекладу і досліджень україно – німецьких культурних взаємин і тематикою малої прози автора. На прикладі окремих творів проаналізовано стилістичні особливості творів.
The article refers to the literary work M.Zymomri, addresses the interrelationships between scientific research works in the field of literary translation and research Ukraine - German cultural relations and themed short fiction author. For example, some works analyzes stylistic features works.
В статье говорится о литературном творчестве М.Зимомри, рассматриваются вопросы взаимосвязей между научными трудами ученого в области литературоведения, перевода и исследований Украины - немецких культурных отношений и тематике малой прозы автора. На примере отдельных произведений проанализированы стилистические особенности произведений.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7470
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. 2016. Вип. 45

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khodanych.pdf246,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.