Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7538
Title: Можливості осмислення проблеми соціального діалогу в межах учення про соціальні комунікації
Other Titles: Возможности осмысления проблемы социального диалога в учении о социальных коммуникациях
Possibilities of comprehension of problem of social dialog in studies about social communications
Authors: Ломачинська, Ірина
Bibliographic description (Ukraine): Ломачинська, І. Можливості осмислення проблеми соціального діалогу в межах учення про соціальні комунікації / Ірина Ломачинська // Медіапростір. – 2014. – [Вип. 5]. – С. 11–18. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: комунікація
соціальна комунікація
соціальні комунікації
масові комунікації
інформаційна система
суспільство
маса
Abstract: Статтю присвячено аналізові можливостей осмислення соціальнокомунікаційної проблематики засобами методологічних підходів, запропонованих теоретиками вчення про соціальні комунікації. Проаналізовано термінологію соціальних комунікацій щодо її взаємоузгодженості, визначено проблемні питання, зумовлені запропонованою методологією як у межах можливостей наукових досліджень, так і для функціонування суспільства загалом.
Статья посвящена анализу возможностей осмысления социальнокоммуникационной проблематики средствами методологических подходов, предложенных теоретиками учения о социальных коммуникациях. Проанализирована терминология социальных коммуникаций относительно ее взаимосогласованности, определены проблемные вопросы, порожденные предложенной методологией как в пределах возможностей научных исследований, так и для функционирования общества в целом.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7538
Appears in Collections:Медіапростір. 2014. Вип. 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lomachinska.pdf2,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.