Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7540
Title: Епістемологічна проблематика у творах Мішеля Фуко
Other Titles: Эпистемологическая проблематика в произведениях Мишеля Фуко
Authors: Мороз, Валентина
Bibliographic description (Ukraine): Мороз, В. Епістемологічна проблематика у творах Мішеля Фуко / Валентина Мороз // Медіапростір. – 2014. – [Вип. 5]. – С. 24–29. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: історична комунікація
епістема
історична епістемологія
позитивність мови
історичне апріорі
археологія знання
архів
мовні формації
Abstract: Стаття присвячена дослідженню епістемологічної проблематики у творах М. Фуко, характеристиці її основних положень. Звернено увагу на епістему як структуру, що історично змінюється. Проаналізовано поняття історичної комунікації й епістеми як її складника.
Статья посвящена исследованию эпистемологической проблематики в произведениях М. Фуко, характеристике ее основных положений. Обращено внимание на эпистему как структуру, которая исторически изменяется. Проанализировано понятие исторической коммуникации и эпистемы как ее составляющей.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7540
Appears in Collections:Медіапростір. 2014. Вип. 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moroz.pdf2,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.