Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7547
Title: Технічна культура тексту в медіадизайні
Other Titles: Техническая культура текста в медиадизайне
Technical Culture of text in Media Design
Authors: Баранюк, Олександр
Bibliographic description (Ukraine): Баранюк, О. Технічна культура тексту в медіадизайні / Олександр Баранюк // Медіапростір. – 2014. – [Вип. 5]. – С. 75–79. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: видавнича справа
культура тексту
складання
стиль тексту
Abstract: Стаття присвячена проблемам підвищення якості підготовки фахівців для видавничої галузі. Основну увагу приділено технічним аспектам якості текстового оформлення видань і формуванню навичок складання тексту. Деталізовано поняття "технічна культура тексту"
Статья посвящена проблемам повышения качества подготовки специалистов для издательской отрасли. Основное внимание уделяется техническим аспектам качества текстового оформления изданий и формированию навыков верстки текста. Детализировано понятие технической культуры текста.
Статья посвящена проблемам повышения качества подготовки специалистов для издательской отрасли. Основное внимание уделяется техническим аспектам качества текстового оформления изданий и формированию навыков верстки текста. Детализировано понятие технической культуры текста.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7547
Appears in Collections:Медіапростір. 2014. Вип. 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baranyuk.pdf2,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.