Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7548
Title: Українські реалії з погляду прогностичних концептів художньої комунікації
Other Titles: Украинские реалии с точки зрения прогностических концептов художественной коммуникации
Ukrainian Realities from the Point of View of Conceptions-Prognoses in Artistic communication
Authors: Хоменко, Ілля
Bibliographic description (Ukraine): Хоменко, І. Українські реалії з погляду прогностичних концептів художньої комунікації / Ілля Хоменко // Медіапростір. – 2014. – [Вип. 5]. – С. 80–86. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2014
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: прогнозування
медіаекологія
радіодрама
фантастика
абстрактне моделювання реальності
Abstract: Статтю присвячено прогностичним можливостям художньої комунікації. Проблему досліджено у контексті сучасної соціально-політичної ситуації в Україні. Доведено наявність у прозі і драматургії останніх років достовірних прогностичних припущень щодо сучасних українських реалій. Запропоновано нову класифікацію феноменів художньої прогностики.
Статья посвящена прогностическим возможностям художественной коммуникации. Проблему изучено в контексте современной социально-политической ситуации в Украине. Доказано наличие в прозе и драматурги последних лет достоверных прогностических предположений, касающихся украинских реалий. Предложено новую классификацию феноменов художественной прогностики.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/7548
Appears in Collections:Медіапростір. 2014. Вип. 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Khomenko.pdf2,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.