Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8
Title: Романи М. Шолохова і М. Стельмаха: проблеми національної специфіки
Other Titles: Романы М. Шолохова и М. Стельмаха: проблемы национальной специфики
Authors: Адамович, Анастасія Євгенівна
Bibliographic description (Ukraine): Адамович, А. Э. Романи М. Шолохова і М. Стельмаха: проблеми національної специфіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Анастасія Євгенівна Адамович ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
Issue Date: 9-Aug-2011
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Level thesis: кандидатська дисертація
Code and name of the specialty: 10.01.05 - Порівняльне літературознавство
Defense council: спеціалізована вчена рада К 58.053.02
Keywords: компаративний аналіз
національна специфіка
історіографія
поетика
типологія
стиль
генетичний аспект
портретистка
діалого-монологічне мовлення
авторські відступи
Abstract: У дисертації здійснено системний порівняльний аналіз романістики М. Шолохова і М. Стельмаха (на матеріалі романів "Тихий Дон" і "Хліб і сіль", "Кров людська - не водиця"), визначено спільне і відмінне у поетиці художньої системи митців з точки зору традицій і новаторства. Вперше у вітчизняному літературознавстві на формально-змістовому рівні здійснено генетичне, типологічне зіставлення творів обох письменників. У роботі розширено напрями сучасного прочитання української художньої класики на фоні світового літературного процесу. Подальшого розвитку набули теоретичні студії майстерності М. Шолохова і М. Стельмаха. Крім того, наукове значення дисертації зумовлюється різноаспектністю проведеного аналізу художніх текстів. Здобуті результати сприятимуть подальшому вивченню проблем художності вказаних романів, їх інтертекстуальності, цілісності та системності.
Description: Захист відбувся 9 червня 2011 року об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.053.02 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічнихнаук при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 46027, м. Тернопіль, вул. М. Кривоноса, 2).
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8
Appears in Collections:10.01.05 - Порівняльне літературознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
adamov.djvuавтореферат дисертації160,25 kBDjVu Solo 3.1View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.