Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8336
Title: Закарпатські мікротопоніми басейну річки Ужа, утворені від гідрографічних термінів
Other Titles: Закарпатские микротопонимы бассейна реки Уж, образованы от гидрографических терминов
Transcarpathian microtoponyms of the Uzh river basin, that are based on the hydrographical terms
Authors: Баньоі, Вероніка
Bibliographic description (Ukraine): Баньоі, В. Закарпатські мікротопоніми басейну річки Ужа, утворені від гідрографічних термінів / Вероніка Баньоі // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2017. – Вип. 1(27). – С. 17–21. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: мікротопонім
басейн річки Ужа
гідрографічні терміни
семантичні групи базових назв
Series/Report no.: Мовознавство;
Abstract: Статтю присвячено дослідженню особливостей функціонування українських мікротопонімів басейну річки Ужа, мотивованих гідрографічними термінами. Відображено зв’язок мікротопонімної системи регіону з його природними умовами. Аналізуються основні семантичні групи назв.
Статью посвящено исследованию особенностей функционирования украинских микротопонимов бассейна реки Уж, мотивированных гидрографическими терминами, связанными с хозяйственной деятельностью. Отображено связь микротопонимной системы региона с его естественными условиями. Анализируются основные семантические группы названий.
The article deals with the peculiarities of functioning of Ukrainian microtoponyms of the Uzh river basin, that are based on the hydrographical terms. Connection between the microtoponymic system of the region, its geographical environment is established. Basic semantic groups are analyzed.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8336
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. 2017. Вип. 1 (27)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Banyoi.pdf460,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.