Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8384
Title: Ойконімія творів письменників-постмодерністів
Other Titles: Ойконимия произведений писателей-постмодернистов
Oykonimiya in the works of postmodernist writers
Authors: Крупеньова, Тетяна
Курило, Тетяна
Bibliographic description (Ukraine): Крупеньова, Т. Ойконімія творів письменників-постмодерністів / Тетяна Крупеньова, Тетяна Курило // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – 2017. – Вип. 1(27). – С. 190–193. – Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: ойконім
топонім
художнє мовлення
текст
Series/Report no.: Мовознавство;
Abstract: У статті аналізуються ойконіми як складники українського художнього простору сучасних письменників. Засвідчено продуктивність використання ойконімів як у прямому, так і в образному значеннях. Різноманітними є і шляхи та способи введення ойконімів в художній текст.
В статье анализируются ойконимы как составляющие украинского художественного пространства современных писателей. Засвидетельствовано производительность использования ойконимов как в прямом, так и в образном смысле. Разнообразными есть пути и способы введения ойконимов в художественный текст.
This article analyzes oykonyms as ingredients of Ukrainian art space of modern writers. Performance oykonyms is shown to use both in direct and in figurative senses. Diverse are the ways of putting oykonyms in fiction.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8384
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. 2017. Вип. 1 (27)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krupenyova, Kurylo.pdf414,84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.