Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8671
Title: Формування готовності майбутніх педагогічних фахівців засобами мобільних технологій до професійної діяльності
Other Titles: Modern Technologies for Formation of Readinessprofessional Activities Future Engineers-teachers in the Field of Computer Technology
Authors: Горбатюк, Роман Михайлович
Потапчук, Ольга Ігорівна
Bibliographic description (Ukraine): Горбатюк Р. М. Формування готовності майбутніх педагогічних фахівців засобами мобільних технологій до професійної діяльності / Р. М. Горбатюк, О. І. Потапчук // Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – 2017. – Вип. 48. – С. 106-109
Issue Date: 2017
Publisher: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України ; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
Keywords: педагогічні фахівці
мобільні технології
мобільне навчання
методи і засоби навчання
готовності до професійної діяльності
teacher
mobile technologies
mobile learning
methods and training
readiness for professional activities
Abstract: У статті розглядаються можливості ефективного впровадження сучасних засобів мобільних технологійв навчальний процес підготовки майбутніх педагогічних фахівців. Відзначається, що незважаючи на широке поширення і доступність мобільних пристроїв серед студентів, мобільне навчання не достатньо досліджено. Обґрунтовано напрями впровадження технологій і засобів мобільного навчання в сучасній освіті, які забезпечують ефективність навчально-виховного процесу, підготовку молодих фахівців до діяльності в інформаційному суспільстві.
The article deals with the possibilities of effective implementation of modern mobile technologies training in the training of future teachers. It is noted that despite the widespread availability of mobile devices and for students, mobile learning is not sufficiently investigated. The ways and means of implementing technology mobile learning in modern education, to ensure the effectiveness of the educational process, training young professionals to work in the information society.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8671
ISBN: 978-966-2337-01-3
ISSN: 2412-1142
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
per_48.pdf1,35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.