Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8677
Title: Вступ до фаху. Екологія.
Authors: Царик, Л. П.
Bibliographic description (Ukraine): Царик, Л. П. Вступ до фаху : навчальний посібник / Л. П. Царик. - Тернопіль : Науково-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. - 30 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Науково-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка
Abstract: У навчальному посібнику, підготовленого за авторською програмою, представлена робоча програма, практичні завдання, глосарій, варіанти тестових завдань. з дисципліни «Вступ до фаху. Екологія » для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за галуззю знань 10 Природничі науки, спеціальністю 101 Екологія.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8677
Appears in Collections:Навчально-методична література

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ecology.pdf2,72 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.