Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8678
Title: Прикладна екологія
Authors: Царик, Л. П.
Грицак, Грицак Л. Р.
Царик, П. Л.
Вітенко, І. М.
Каплун, І. Г.
Гінзула, М. Я.
Bibliographic description (Ukraine): Прикладна екологія : навчальний посібник. Ч. 1. Біоекологічний та геоекологічний виміри / Л. П. Царик, Л. Р. Грицак, П. Л. Царик [та ін.] ; [за ред. Л. П. Царика]. - Тернопіль : [ТНПУ], 2017. - 210 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка
Abstract: У частині І навчального посібника висвітлено теоретичні і прикладні дослідження регіональних природоохоронних систем, основ біоіндикації, рекреаційної екології, а також прикладні ландшафтно-екологічні вивчення екоризиків, екостанів та екоситуацій, геоекологічних проблем геосфер, підходів щодо проектування екомереж. Навчальний посібник розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів географічних та екологічних спеціальностей.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8678
ISBN: 978-617-595-074-6
Appears in Collections:Навчально-методична література

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pr_ecology.pdf13,44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.