Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8945
Title: Артеріальна осцилографія у хворих на цукровий діабет
Authors: Вакуленко, Д. В.
Вакуленко, Людмила Олексіївна
Кутакова, О. В.
Bibliographic description (Ukraine): Вакуленко, Д. В. Артеріальна осцилографія у хворих на цукровий діабет / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, О. В. Кутакова // Сучасний мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування хворих на цукровий діабет : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (присвяченої 60-річчю ТДМУ) 11–12 травня 2017 року. – Тернопіль : ТДМУ ; Укрмедкнига, 2017. – С. 12-14.
Issue Date: May-2017
Publisher: ТДМУ ; Укрмедкнига
Keywords: морфологічний
часовий
спектральний аналіз артеріальних осцилограм
цукровий діабет
Abstract: За даними осцилографії хворим на ЦД притаманне зростання активності симпатичної ланки ВНС, підвищення ролі центрального контуру в діяльності серцево-судинної системи, порушення пружно-еластичних властивостей судинної стінки та нервово-рефлекторної регуляції діяльністю судин. У регуляції тонусу судин хворих на ЦД приймає участь як симпатична, так і парасимпатична ланка ВНС, що необхідно враховувати при плануванні профілактичних та реабілітаційних заходів.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8945
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4VakConf-diabet.pdf613,12 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.