Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8946
Title: Застосування спектральних та кореляційних методів аналізу біосигналів у психофізіології
Authors: Вакуленко, Д. В.
Вакуленко, Людмила Олексіївна
Кутакова, О. В.
Лесів, В. В.
Bibliographic description (Ukraine): Застосування спектральних та кореляційних методів аналізу біосигналів у психофізіології / Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко, О. В. Кутакова [та ін.]. // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і паталогії : VIII Міжнародна наукова конференція, присвячена 175-річчю кафедри фізіології та анатомії людини та тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, 17-20 жовтня 2017). – Київ : ТОВ РА “АМТ”, 2017. – С. 26
Issue Date: Oct-2017
Publisher: ТОВ РА “АМТ”
Keywords: артеріальна осцилографія
рівні регуляції діяльністю серцево-судинної системи
психофізіологічна інтерпретація
Abstract: Застосування артеріальної осцилографії дає можливість оцінити стан функціонування міокардіально-гемодинамічного гомеостазу, рівень регуляції і управляння діяльністю серцево-судинної системи, активність і взаємодія різних ланок нервової системи, адаптаційні можливості системи кровообігу. Виявлена динаміка показників потребує психофізіологічної інтерпретації.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/8946
ISBN: 978-966-171-838-7
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6VakBiocsgnKijv).pdf385,79 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.