Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9025
Title: Олімпійська освіта у професійній підготовці фахівців напряму "початкова освіта"
Authors: Огнистий, А. В.
Bibliographic description (Ukraine): Огнистий, А. В. Олімпійська освіта у професійній підготовці фахівців напрямку початкова освіта / А. В. Огнистий // Молодь та олімпійський рух : збірник тез доповідей X Міжнародної наукової конференції, 24-25 травня 2017 року – Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2017. – С. 43-44
Issue Date: May-2017
Publisher: Національний університет фізичного виховання і спорту України
Keywords: олімпійська освіта
початкова освіта
професійна підготовка
олімпізм
Abstract: Перед українськими студентами – майбутніми-педагогами, а це професія, яка вимагає високого рівня освіченості і культури, необхідним є оволодіння всіх надбань цивілізації, накопичених людством, у тому числі і досягнень фізичної культури та спорту. Важливо, щоб на сьогодні відкривались нові горизонти досліджень олімпізму та активної участі в ньому студентства. Це повинно стати не лише доповненням здобуття культурологічних знань майбутнього фахівця, але і служити доброзичливим запрошенням до навчальних і самостійних занять фізичною культурою і спортом, здатним надати доведену наукою позитивну дію на особистий розвиток і здоров‘я.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9025
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ogn_olimp_osvita.PDF559,95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.