Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9034
Title: Розподіл важких металів у складових гідроекосистеми озера Пісочне в осінній період
Authors: Волошин, Олена Сергіївна
Гуменюк, Галина Богданівна
Зіньковська, Н. Г.
Bibliographic description (Ukraine): Волошин, О. С. Розподіл важких металів у складових гідроекосистеми озера Пісочне в осінній період / О. С. Волошин, Г. Б. Гуменюк, Н. Г. Зіньковська // Міжнародна конференція "Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід" (21-24 листопада 2017 р. Відень, Австрія) : у 2 т. Т. 2 . – Дніпро : Відень, 2017. – С. 204-208
Issue Date: 2017
Keywords: важкі метали
водні екосистеми
екологічний моніторинг
фульвокислоти
гумінові кислоти
Abstract: Дослідження вмісту та особливостей на-громадження важких металів (ВМ) між основними складовими трофічного ланцюга гідроекосистем та можливості перерозподілу цих металів у складових водної екосистеми озера Пісочне Шацького національного природного парку можуть мати як загальнотеоретичне, так і практичне значення для розробки засобів еко-логічного моніторингу прісних водойм. Визначення вмісту ВМ здійснювали мето-дом атомно-адсорбційної спектрофотометрії при відповідних довжинах хвиль, які відповідали максимуму поглинання кожного з досліджуваних металів згідно зі стандартними методиками. Зв’язування важких металів у комплекси з розчинними органічними речовинами, адсорбція їх на завислих частках, утворення комплексів з гуміновими кислотами, фульвокислотами та глинистими речовинами є основною причиною низького вмісту «вільних йонів» як однієї з найбільш токсичних форм [33]. Чим більша частка рухомої форми від валової, тим менша закомплексованість металів, тобто менша його кількість у валовій формі.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9034
ISBN: 978-617-7433-37-7
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Avstria 2017.pdf591,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.