Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9147
Title: Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід розробки і проблеми
Bibliographic description (Ukraine): Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід розробки і проблеми : наук. семінар / наук. ред. Р. Т. Гром'як. - Тернопіль : ТНПУ, 2006. - 339 с.
Issue Date: Sep-2005
Publisher: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: терміносистеми
літературознавство
науковий семінар
Abstract: Матеріали ІІІ етапу міжвузівського науково-методичного семінару, який відбувся в Тернополі 30 вересня 2005 року. Презентуються проміжні результати осмислення взаємодії традиційних і новітніх поняттєво-термінологічних засобів літературознавства в навчально-науковій діяльності ВНЗ за умов багатокультурності. Досвід розробки терміносистем при переході на державну мову викладення в Україні, набутий у різних її регіонах, потребує координацій і засвоєння. Видання розраховане на маґістрів, аспірантів і тих викладачів, що вже працюють за принципами Болонської Конвенції.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9147
ISBN: 966-7425-63-0
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Terminosust_seminar.pdf3,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.