Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9905
Title: Характеристика видового складу відділу Polypodiophyta Тернопільської області
Authors: Притула, М.
Bibliographic description (Ukraine): Притула, М. Характеристика видового складу відділу Polypodiophyta Тернопільської області / М. Притула // Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. - 2013. - Вип. 31. - С. 33–35. - Бібліогр. в кінці ст.
Issue Date: 2013
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Polypodiophyta
Abstract: Папороті належать до найдавніших рослин на Землі, які нараховують майже 12 000 видів, розповсюджених по всіх континентах і представлених різними життєвими формами. Проте, в умовах помірних широт кількість їх незначна (наприклад, в Україні зустрічається лише 55 видів папоротей). Зростають папороті переважно у тропічних та субтропічних регіонах, однак, екологічна пластичність багатьох видів відкриває перспективу для інтродукції їх з різних еколого-географічних регіонів. Проте недостатня вивченість біології розвитку інтродуцентів, фізіолого-біохімічних параметрів видів (особливо з обмеженим ареалом або тих, що не зустрічаються у флорі України), є до певної міри лімітуючим фактором при введенні рослин в культуру, що свідчить про необхідність глибокого і всебічного вивчення цієї групи рослин.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/9905
Appears in Collections:Студентський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Вип. 31.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13Prutula.pdf90,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.