Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 13624 to 13643 of 27674 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2017-04Трофічний спектр бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas) в Одеській затоці у 2015 р.Заморов, В. В.; Кондрачук, Ю. О.
2017-04Інвазійні види роду Heracleum L. у флорі м. КременцяОшурко, А. В.; Михалюк, І. М.
2017-04Сучасне поширення, морфологічна мінливість та генетичні особливості широкопалого рака Astacus astacus (Linnaeus, 1758) (Decapoda: Astacidae) в УкраїніКостюк, В. С.; Пухтаєвич, П. П.
2017-04Еколого-трофічна структура бактеріопланктону в умовах експерименту з угрупованням гамарид за дії коливального режиму температуриСтаросила, Є. В.
2017-04До питання про поширення Epipactis helleborine (L.) Crantz. на території України (м. Луцьк)Бесарабчук, І. В.
2017-04Дослідження впливу йоду на вміст окремих класів ліпідів у крові щурів з експериментальним ожиріннямКупчак, Н. Г.; Покотило, О. С.; Покотило, О. О.
2017-04Порівняльний аналіз послідовностей генів 5S рРНК видів роду Gentiana L.Мельник, В. М.; Андрєєв, І. О.; Мирюта, Г. Ю.; Кунах, В. А.
2017-04Активність гваяколпероксидази у рослин сої, інокульованої бульбочковими бактеріями за різного водозабезпеченняМельник, В. М.
2017-04Значення дисциплини «Гідрологія» для формування у студентів екологів професійної компетентностіПаперник, В. В.; Жиденко, А. О.
2017-04Місце лекції в методиці викладання біології для студентів медичного університетуПіскун, Р. П.; Шкарупа, В. М.; Шевчук, Т. І.
2017-04Природовідповідна модель освіти в сучасній концепції природознавства: універсально-системний підхідКолесник, М. О.
2017-04До історії започаткування електрофізіології (електробіології)Дідух, В. Д.; Вадзюк, С. Н.; Михалюк, О. Л.
2017-04Особливості накопичення біологічноцінних сполук у клітинах зелених водоростей в процесі їхнього росту за різної інтенсивності світла та його тривалостіМедведь, В. О.; Клоченко, П. Д.; Горбунова, З. Н.
2017-04ізноманітність флори сіл Південної Бессарабії (на прикладі села Фурманівка Кілійського району Одеської області)Васильєва, Т. В.; Коваленко, С. Г.; Немерцалов, В. В.
2017-04Сучасний сортимент представників роду Hosta Tratt. та перспективи їх використанняБойко, І. В.
2017-04Микроскопические водоросли бентоса прибережья Красного моряГерасимюк, В. П.
2017-04Розширення природно-заповідного фонду Київщини за рахунок оптимально збережених територій у межах Стугненського природного коридору (Київська область, Україна)Якубенко, Б. Є.; Чурілов, А. М.
2017-04Вплив змін йонного складу водного середовища на цитогенетичні показники гамарид Dikerogammarus villosusГончарова, М. Т.; Кіпніс, Л. С.; Стойка, Ю. О.; Мірошниченко, М. В.
2017-04Влияние величины минерализации воды на макрозообентос Придунайского озера Китай (Одесская область, Украина)Джуртубаев, Ю. М.; Джуртубаев, М. М.; Урбанская, Т. В.
2017-04Біотестування якості морського довкілля одеського регіону за показниками стану чорноморських мідій різних стадій розвиткуКрасота, Л. Л.