Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 395 to 414 of 13803 < previous   next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2006Теоретико-методологічні засади формування національної самосвідомості учнівської та студентської молоді.Борисов, В’ячеслав Вікторович
2006Типологія й поетика мережевої літератури і сучасне західне літературознавство.Завадський, Юрій Романович
2006Професійна підготовка соціальних працівників в університетах Канади.Микитенко, Наталія Олександрівна
2006Формування екологічної культури студентів вищих аграрних навчальних закладів I-II рівнів акредитації.Фенчак, Любов Михайлівна
2006Образ автора як форма експресивно-смислової оповіді у прозі Макса Фріша.Яремко, Роман Володимирович
2006А.С.Пушкин в крыму – новые гипотезЧерноусова, Елена; Казарин, Владимир
2006Образный компонент концепта «женщина»Адонина, Лариса
2006O tłumaczeniupieśni „Modlitwa” B. Okudżawy na język polski i francuskiMazur–Mierzwa, Lidia
2006To the problem of translation of the W.M. Thackeray’s novel “Vanity Fair” into the Slavic languages.Plavutska, Iryna
2006Чи потрібна теорія літературознавчому студіюванню філософської лірики? (Методологічний і теоретичний досвід одного літературознавчого підходу)Козлик, Ігор
2006Национально-культурные стереотипы восприятия образов розы и ромашкиТяллева, Анна; Белокопытова, Ирина
2006Semantyka przestrzeni gor w polskiej bajce.Kwiatkowska, Tatiana
2006Znaczenie relacji prawdy do ideologii dla społecznych procesow poznawczychKossecki, Jozef
2006Проблема сприйняття української мови в умовах білінгвізму .Мельник, Тамара
2006Подтекст как объект исследования «внесловесной» реальностиКириченко, С.
2006Концепція валенродизму: від І.Франка до Д.ДонцоваКость, Степан
2006Derywaty formalne rosyjskich przysłówNadel-Сzerwińska, Margaryta; Kwiatkowska, Tatiana
2006Семантика вегетативного кода в языке и фольклоре (русско-польские параллели) .Червинский, Пётр; Надель-Червинская, Маргарита
2006Пространственно-временные образы-символы комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума»: мифологический аспектДербенёва, Лидия
2006Концепція “ідеального” читача у творчості М.ЦвєтаєвоїГрицак, Наталія