Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10078
Title: Формування STEM-компетентностей у процесі підготовки майбутніх учителів до впровадження STEM-освіти
Authors: Балик, Надія Романівна
Шмигер, Галина Петрівна
Василенко, Ярослав Пилипович
Bibliographic description (Ukraine): Балик, Н. Р. Формування STEM-компетентностей у процесі підготовки майбутніх учителів до впровадження STEM-освіти / Н. Р. Балик , Г. П. Шмигер, Я. П. Василенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 9 – 10 листопада, 2017). – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. – № 1. – С. 15–18.
Issue Date: 9-Nov-2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10078
Appears in Collections:Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3Baluk.pdf72,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.