Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10095
Title: Використання 3D принтера у процесі наочного навчання
Authors: Квасна, Олена Іванівна
Балик, Надія Романівна
Bibliographic description (Ukraine): Квасна, О. І. Використання 3D принтера у процесі наочного навчання / О. І. Квасна, Н. Р. Балик // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 9 – 10 листопада, 2017). – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. – № 1. – С. 45–48.
Issue Date: Nov-2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10095
Appears in Collections:Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11Kvasna.pdf61,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.