Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10096
Title: Впровадження елементів STEM-освіти у процес підготовки майбутніх педагогічних працівників
Authors: Коломієць, Алла Миколаївна
Кобися, Володимир Михайлович
Bibliographic description (Ukraine): Коломієць, А. М. Впровадження елементів STEM-освіти у процес підготовки майбутніх педагогічних працівників / А. М. Коломієць, В. М. Кобися // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 9 – 10 листопада, 2017). – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. – № 1. – С. 49–53.
Issue Date: 9-Nov-2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10096
Appears in Collections:Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12Kolomiez.pdf68,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.