Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10109
Title: Використання комп’ютера у процесі вивчення іноземної мови
Authors: Агапоненко, Марія Олександрівна
Степанчук, Наталя Олександрівна
Bibliographic description (Ukraine): Агапоненко, М. О. Аспекти використання хмарних технологій у процесі вивчення програмування / М. О. Агапоненко, Н. О. Степанчук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 9 – 10 листопада, 2017). – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. – № 1. – С. 93–96.
Issue Date: Nov-2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10109
Appears in Collections:Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22Agaponenko.pdf64,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.