Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10111
Title: Використання засобів GOOGLE ANALITIC для контролю якості здійснення електронного навчання
Authors: Габрусєв, Валерій Юрійович
Кулянда, Олена Олегівна
Bibliographic description (Ukraine): Габрусєв, В. Ю. Використання електронного освітнього математичного середовища GEOGEBRA (на прикладі розв’язування задач з параметрами) / В. Ю. Габрусєв, О. О. Кулянда // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 9 – 10 листопада, 2017). – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. – № 1. – С. 101–106.
Issue Date: 9-Nov-2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10111
Appears in Collections:Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24Gabrusev.pdf76,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.