Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10113
Title: Використання сервісів ВЕБ 2.0 для навчання лексики майбутніх учителів англійської мови
Authors: Дацків, Ольга Павлівна
Bibliographic description (Ukraine): Дацків О. П. Використання сервісів ВЕБ 2.0 для навчання лексики майбутніх учителів англійської мови / О. П. Дацків // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 9 – 10 листопада, 2017). – Тернопіль: Осадца Ю. В., 2017. – № 1. – С. 115–117.
Issue Date: 9-Nov-2017
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/10113
Appears in Collections:Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27Dazkiv.pdf55,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.