Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11846
Title: Дидактичні умови формування художньо-графічних компетентностей студентів мистецьких спеціальностей
Other Titles: Didactic terms of shaping artistic-graphic competence of students speciaziling in the Fine Art area
Authors: Кудренко, Дар'я Олександрівна
Bibliographic description (Ukraine): Кудренко, Д. О. Дидактичні умови формування художньо-графічних компетентностей студентів мистецьких спеціальностей : автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд. пед. наук : 13.00.09 - теорія навчання / Кудренко Дар'я Олександрівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2018. - 20 с.
Issue Date: 27-Mar-2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: дидактичні умови
художньо-графічні компетентності
студенти мистецьких спеціальностей
художньо-графічна діяльність
дисципліни предметної спеціалізації
структурно-функціональна модель
Abstract: У дисертації подано результати теоретико-експериментального дослідження з обґрунтування дидактичних умов формування художньо-графічних компетентностей студентів мистецьких спеціальностей. Досліджено компетентнісні основи навчання студентів мистецьких спеціальностей, встановлені сутність та структура, визначено критерії, показники та рівні сформованості художньо-графічних компетентностей. Встановлено роль та значення дисциплін предметної спеціалізації у формуванні художньо-графічних компетентностей студентів, виявлено й обґрунтовано дидактичні умови, розроблено структурно-функціональну модель формування художньо-графічних компетентностей студентів мистецьких спеціальностей. Висвітлено зміст педагогічного експерименту з перевірки ефективності дидактичних умов формування художньо-графічних компетентностей студентів мистецьких спеціальностей. Ключові слова: дидактичні умови, художньо-графічні компетентності, студенти мистецьких спеціальностей, художньо-графічна діяльність, дисципліни предметної спеціалізації, структурно-функціональна модель.
Description: Захист відбувся 27 квітня 2018 р. о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (зала засідань, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027). З дисертацією можна ознайомитися на офіційному сайті http://www.tnpu.edu.ua та в бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11846
Appears in Collections:13.00.09 - Теорія навчання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aref_Kudrenko.pdf361,06 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.