Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11992
Title: Вплив ахолеплазм і ризобій на морфофізіологічні показники Medicago sativa в умовах мікровегетації
Authors: Коробкова, К. С.
Затовська, Т. В.
Bibliographic description (Ukraine): Коробкова К. С., Затовська Т. В. Вплив ахолеплазм і ризобій на морфофізіологічні показники Medicago sativa в умовах мікровегетації // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 20-річчю заснування наук. фахового видання України "Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія" - наукометрична база даних Index Copernicus, 20–22 квіт. 2017 р., Тернопіль : Терно-граф, 2017. С. 196–199.
Issue Date: Apr-2017
Publisher: Терно-граф
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/11992
Appears in Collections:Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
50Korobkova.pdf173,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.