Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12008
Title: Дослідження успадкування гену δ9-ацил-ліпідної десатурази ціанобактерії у рослин тютюну Т1-покоління
Authors: Кирпа-Несміян, Т. М.
Bibliographic description (Ukraine): Кирпа-Несміян Т. М. Дослідження успадкування гену δ9-ацил-ліпідної десатурази ціанобактерії у рослин тютюну Т1-покоління // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 20-річчю заснування наук. фахового видання України "Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія" - наукометрична база даних Index Copernicus, 20–22 квіт. 2017 р., Тернопіль : Терно-граф, 2017. С. 254–257.
Issue Date: Apr-2017
Publisher: Терно-граф
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12008
Appears in Collections:Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66Kurpa-Nesmijan.pdf191,44 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.