Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12011
Title: Дослідження впливу йоду на вміст окремих класів ліпідів у крові щурів з експериментальним ожирінням
Authors: Купчак, Н. Г.
Покотило, О. С.
Покотило, О. О.
Bibliographic description (Ukraine): Купчак Н. Г., Покотило О. С., Покотило О. О. Дослідження впливу йоду на вміст окремих класів ліпідів у крові щурів з експериментальним ожирінням // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 20-річчю заснування наук. фахового видання України "Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія" - наукометрична база даних Index Copernicus, 20–22 квіт. 2017 р., Тернопіль : Терно-граф, 2017. С. 265–269.
Issue Date: Apr-2017
Publisher: Терно-граф
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12011
Appears in Collections:Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
69Kypchak.pdf179,85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.