Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12014
Title: Дослідження вмісту флавоноїдів і ксантонів у рослинах і культурі тканин Gentiana asclepiadea L.
Authors: Пантелеймін, М. І.
Мосула, М. З.
Дробик, Н. М.
Bibliographic description (Ukraine): Пантелеймін М. І., Мосула М. З., Дробик Н. М. Дослідження вмісту флавоноїдів і ксантонів у рослинах і культурі тканин Gentiana asclepiadea L. // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 20-річчю заснування наук. фахового видання України "Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія" - наукометрична база даних Index Copernicus, 20–22 квіт. 2017 р., Тернопіль : Терно-граф, 2017. С. 276–279.
Issue Date: Apr-2017
Publisher: Терно-граф
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12014
Appears in Collections:Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
72Pantelejmin.pdf190,39 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.