Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12022
Title: Дослідження активності глутатіонпероксидази зародків в’юна впродовж раннього ембріогенезу за впливу похідних 1,4-нафтохінону
Authors: Безкоровайний, А. О.
Зинь, А. Р.
Гарасим, Н. П.
Санагурський, Д. І.
Bibliographic description (Ukraine): Безкоровайний А. О., Зинь А. Р., Гарасим Н. П., Санагурський Д. І. Дослідження активності глутатіонпероксидази зародків в’юна впродовж раннього ембріогенезу за впливу похідних 1,4-нафтохінону // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 20-річчю заснування наук. фахового видання України "Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія" - наукометрична база даних Index Copernicus, 20–22 квіт. 2017 р., Тернопіль : Терно-граф, 2017. С.306–309.
Issue Date: Apr-2017
Publisher: Терно-граф
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12022
Appears in Collections:Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
80Bezkorovajnuj.pdf186,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.