Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12346
Title: Впровадження елементів інтегрованого навчання при підготовці майбутніх вчителів інформатики
Authors: Скасків, Ганна Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Скасків Г. М. Впровадження елементів інтегрованого навчання при підготовці майбутніх вчителів інформатики // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи». (8-9 листопада 2018). Тернопіль, 2018. С. 66-68
Issue Date: 8-Nov-2018
Keywords: інтегроване навчання
проектування інтернету речей
компетентнісний підхід
Abstract: Впровадження інтегрованого навчання в освітній процес закладів загальної середньої освіти розвивається динамічно і швидкими темпами. Це вносить певні корективи у роботу вищих навчальних закладів загалом, так і при підготовці майбутніх учителів зокрема. Цей процес спонукає до використання нових підходів організації освітнього простору, висуває нові вимоги до формування професійних компетентностей майбутніх вчителів інформатики.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12346
Appears in Collections:Тези конференцій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skask1.pdf4,3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.