Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12453
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorCzajkowski, Piotr-
dc.date.accessioned2019-04-23T11:42:06Z-
dc.date.available2019-04-23T11:42:06Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationCzajkowski P. Akty emotywne w procesach komunikacyjnych w ujęciu interdyscyplinarnym / Studia Methodologica. Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 46. С. 22-27uk_UA
dc.identifier.issn2307-1222-
dc.identifier.urihttp://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12453-
dc.description.abstractThis article is a sort of attempt to define the function of emotive acts which are taking part in relations of participants in communication processes. Emotive utterances given by the speaker (sender) in a verbal and non-verbal way can be expressed in various forms. The author tries to define the role of emotive acts basing on research of scholar disciplines outside of the linguistics area, as well as to explain their complexity in the cultural and communication context.uk_UA
dc.description.abstractСтаття є спробою окреслення функцій емоційних дій, залучених у відносини між учасниками комунікативних процесів. Емоційне мовлення, що передається відправником як вербальним, так і невербальним шляхом може бути виражене за допомогою різних форм. Автор намагається визначити роль емоційних дій на основі дослідження наукових дисциплін поза межами лінгвістики, а також пояснити їхню складність у культурному та комунікативному контексті.uk_UA
dc.description.abstractArtykuł stanowi próbę określenia funkcji aktów emotywnych biorących udział w relacjach uczestników procesów komunikacyjnych. Wypowiedzi emotywne przekazywane przez nadawcę w sposób werbalny jak i niewerbalny mogą być wyrażane w różnych formach. Autor stara się określić rolę aktów emotywnych w oparciu o badania dyscyplin naukowych spoza obszaru lingwistyki, a także wyjaśnić ich złożoność w kontekście kulturowym i komunikacyjnym.uk_UA
dc.language.isopluk_UA
dc.publisherТернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюкаuk_UA
dc.subjectlanguage messageuk_UA
dc.subjectcultural contextuk_UA
dc.subjectcodeuk_UA
dc.subjectemotive actuk_UA
dc.subjectaddresser (sender)uk_UA
dc.subjectaddressee (receiver)uk_UA
dc.subjectмовне повідомленняuk_UA
dc.subjectкультурний контекстuk_UA
dc.subjectкодuk_UA
dc.subjectемоційний актuk_UA
dc.subjectадресатuk_UA
dc.subjectkomunikat językowyuk_UA
dc.subjectkontekst kulturowyuk_UA
dc.subjectnadawcauk_UA
dc.subjectodbiorcauk_UA
dc.subjectkoduk_UA
dc.subjectakt emotywnyuk_UA
dc.titleAkty emotywne w procesach komunikacyjnych w ujęciu interdyscyplinarnymuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Studia Methodologica. Вип. 46

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2Czajkowski.pdf54,41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.