Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12453
Название: Akty emotywne w procesach komunikacyjnych w ujęciu interdyscyplinarnym
Авторы: Czajkowski, Piotr
Библиографическое описание: Czajkowski P. Akty emotywne w procesach komunikacyjnych w ujęciu interdyscyplinarnym / Studia Methodologica. Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 46. С. 22-27
Дата публикации: 2018
Издательство: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключевые слова: language message
cultural context
code
emotive act
addresser (sender)
addressee (receiver)
мовне повідомлення
культурний контекст
код
емоційний акт
адресат
komunikat językowy
kontekst kulturowy
nadawca
odbiorca
kod
akt emotywny
Краткий осмотр (реферат): This article is a sort of attempt to define the function of emotive acts which are taking part in relations of participants in communication processes. Emotive utterances given by the speaker (sender) in a verbal and non-verbal way can be expressed in various forms. The author tries to define the role of emotive acts basing on research of scholar disciplines outside of the linguistics area, as well as to explain their complexity in the cultural and communication context.
Стаття є спробою окреслення функцій емоційних дій, залучених у відносини між учасниками комунікативних процесів. Емоційне мовлення, що передається відправником як вербальним, так і невербальним шляхом може бути виражене за допомогою різних форм. Автор намагається визначити роль емоційних дій на основі дослідження наукових дисциплін поза межами лінгвістики, а також пояснити їхню складність у культурному та комунікативному контексті.
Artykuł stanowi próbę określenia funkcji aktów emotywnych biorących udział w relacjach uczestników procesów komunikacyjnych. Wypowiedzi emotywne przekazywane przez nadawcę w sposób werbalny jak i niewerbalny mogą być wyrażane w różnych formach. Autor stara się określić rolę aktów emotywnych w oparciu o badania dyscyplin naukowych spoza obszaru lingwistyki, a także wyjaśnić ich złożoność w kontekście kulturowym i komunikacyjnym.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12453
ISSN: 2307-1222
Располагается в коллекциях:Studia Methodologica. Вип. 46

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
2Czajkowski.pdf54,41 kBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.