Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12855
Title: Тенденції мовного розвитку і книгодрукування в Україні XVII ст.
Other Titles: Тенденции языкового развития и книгопечатания в Украине XVII в.
TENDENCIES OF LINGUISTIC DEVELOPMENT AND BOOK PRINTING IN UKRAINE IN THE XVII CENTURY
Authors: Вільчинська, Тетяна Пилипівна
Вільчинський, Олександр Казимирович
Bibliographic description (Ukraine): Вільчинська Т., Вільчинський О. Тенденції мовного розвитку і книгодрукування в Україні XVII ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. Вип. І (29). C. 23-28
Issue Date: 2018
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: мовний простір
книгодрукування
книжна мова
народнорозмовні елементи
Україна XVII ст.
языковое пространство
книгопечатание
книжный язык
народноразговорные элементы
Украина XVII в.
linguistic space
book printing
book language
colloquial elements
Ukraine in the XVII century
Series/Report no.: Мовознавство;
Abstract: Стаття присвячена аналізу мовно-літературних процесів в Україні XVII ст., що розглядаються на фоні суспільних подій того часу. Було з’ясовано основні закономірності мовного розвитку в означений період. Дослідження показало, що саме використання книжної української мови, яка органічно взаємодіяла з народнорозмовними елементами, відкрило перспективу формування нової української літературної мови.
Статья посвящена анализу языково-литературных процессов в Украине XVII в., которые рассматриваются на фоне общественных событий того времени. Установлены основные закономерности языкового развития в указанный период. Исследование показало, что использование книжного украинского языка, органично взаимодействующего с народноразговорными элементами, открыло перспективу формирования нового украинского литературного языка.
The article deals with the analysis of linguistic and literary processes in Ukraine in the XVII century, considered on the background of social events of that time. It was found out the basic laws of language development in the marked period. The study showed that the use of the Ukrainian book language, organically interacted with the colloquial elements, opened the prospect of the formation of the new Ukrainian literary language.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/12855
ISBN: 978-966-7425-97-5
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. 2018. Вип. 1 (29)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5Vilchynska_Vilchynskyi.pdf88,42 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.