Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13271
Title: Gender orientation identity of the ukrainian youth: neo-traditional or egalitarian
Authors: Kikinezhdi, Oksana
Bibliographic description (Ukraine): Kikinezhdi O. Gender orientation identity of the ukrainian youth: neo-traditional or egalitarian // Science, research, development: monografia pokonferencyjna. Zbior artykuіуw naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo- Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracownikуw naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych oraz badawczych z paсstw obszaru byіego Zwiazku Radzieckiego oraz byłej Jugosіawii. (Valletta, 30.07.2018–31.07.2018). Warszawa : Diamond trading tour, 2018. Vol. 7. P. 73–75.
Issue Date: 2018
Publisher: Diamond trading tour
Keywords: Gender democracy
gender identification
gender competencies
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13271
ISBN: 978-83-66030-42-8
Appears in Collections:Монографії, розділи з монографій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kikinezhdi_ 14.pdf4,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.