Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13535
Title: Методологічні властивості дидактичних ігор при вивченні історії у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО)
Authors: Ігнатенко, Наталія
Bibliographic description (Ukraine): Ігнатенко Н. Методологічні властивості дидактичних ігор при вивченні історії у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. Вип. 9 . С. 85–92
Issue Date: 2018
Publisher: Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка
Keywords: гра
дидактична гра
навчальна діяльність
пізнавальна діяльність
ігрова діяльність
навчальний інтерес
игра
дидактическая игра
учебная деятельность
познавательная деятельность
игровая деятельность
учебный интерес
Abstract: У статті аналізуються методологічні властивості статті аналізуються методологічні властивості дидактичних ігор та переваги їх застосування при вивченні історії в ЗЗСО; розглядається проблема класифікації дидактичних ігор та характеризуються можливості дидактичних ігор у формуванні предметно-історичних компетентностей учнів.
В статье анализируются методологические свойства дидактических игр и преимущества их применения при изучении истории общеобразовательных учреждениях; рассматривается проблема классификации дидактических игр и характеризуются возможности дидактических игр в формировании предметноисторических компетентностей учащихся.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13535
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ignatenko_2.pdf419,94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.