Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13603
Title: The nature and peculiarities of integrated social services implementation in Ukraine
Other Titles: Сутність та особливості впровадження інтегрованих соціальних послуг в Україні
Authors: Horishna, Nadiia
Bibliographic description (Ukraine): Horishna N. The nature and peculiarities of integrated social services implementation in Ukraine // Social Work and Education. Ternopil, 2019. Vol. 6, No. 2. P. 133–143.
Issue Date: 2019
Keywords: integration
social services
integrated social services
social welfare
amalgamated territorial communities
інтеграція
суспільні послуги
інтегровані соціальні послуги
соціальне забезпечення
об'єднані територіальні громади
Abstract: The relevance of the article is highlighted by the need to introduce integrated social services at the local level in the context of decentralization of power and amalgamation of territorial communities. The purpose of the article is to analyze the existing approaches to the integration of social services and determine the possibilities of their application in the context of decentralization of social services at the local level in Ukraine. It is established that the implementation of an integrated approach to the provision of social services at the local level requires preliminary assessment, planning, and cooperation based on setting of the common goals and objectives, clear distribution of functions, introduction of financial and/or administrative incentives for cooperation, elimination of factors that would cause competition between service providers, and development of social service providers capacity in areas of planning, evaluation and management.
Актуальність статті зумовлена необхідністю впровадження інтегрованих соціальних послуг на місцевому рівні в умовах децентралізації влади та об'єднання територіальних громад. Важливість впровадження інтегрованого підходу зумовлена необхідністю надання соціальної допомоги та підтримки усіх категорій населення, а особливо вразливих груп, за місцем їх проживання. Метою статті є аналіз існуючих підходів до інтеграції соціальних служб та визначення можливостей їх застосування в контексті децентралізації соціальних послуг на місцевому рівні в Україні. Для досягнення мети було використано метод "кабінетного дослідження", заснований на аналізі даних соціальних досліджень, аналітичних доповідей, публікацій та інших наукових матеріалів. Результати аналізу наукової літератури продемонстрували наявність різних підходів до інтеграції соціальних служб. У найбільш загальному вигляді вона передбачає запровадження єдиної системи їх планування та надання, що дає змогу підвищити доступність, ефективність та результативність послуг. Впровадження інтегрованого підходу до надання соціальних послуг на місцевому рівні вимагає попередньої оцінки, планування та співпраці на основі визначення спільних цілей та завдань, чіткого розподілу функцій, запровадження фінансових та/або адміністративних стимулів до співпраці, усунення факторів, які б спричинили конкуренцію між постачальниками послуг, та розвиток їх спроможності у питаннях соціального планування, оцінки та управління. Впровадженню інтегрованих соціальних послуг в Україні перешкоджають такі чинники, як: відсутність довгострокового підходу до вирішення соціальних проблем; нерозуміння важливості планування та програмного підходу до надання послуг; домінуванням на рівні керівництва підходу, при якому надання соціальних послуг розглядається з точки зору витрат, а не соціальних інвестицій; зорієнтованістю клієнтів соціальних служб переважно на отримання фінансової та натуральної допомоги; інституціалізованістю соціальних служб.
Description: DOI : 10.25128/2520-6230.19.2.2
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/13603
Appears in Collections:Social Work and Education Vol. 6 No. 2 (2019)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Horishna_2.pdf508,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.