Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14103
Title: Кузьма Миколайович Векірчик – відомий педагог, вчений, журналіст, громадський діяч (до 90-річчя від дня народження)
Other Titles: VEKIRCHYK KUZMA MYKOLAIOVYCH – RENOWNED TEACHER, SCIENTIST, JOURNALIST, PUBLIC FIGURE (dedicated to 90th birthday)
Authors: Конончук, Олександр Борисович
Пида, Світлана Василівна
Bibliographic description (Ukraine): Конончук О. Б., Пида С. В Кузьма Миколайович Векірчик – відомий педагог, вчений, журналіст, громадський діяч (до 90-річчя від дня народження) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. № 3 (Вип.77). C. 84–91.
Issue Date: 2019
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Keywords: Векірчик Кузьма Миколайович
педагог
вчений
журналіст
громадський діяч
Vekirchyk Kuzma Mykolaiovych
teacher
scientist
journalist
public figure
Series/Report no.: Біологія;
Abstract: У статті висвітлено життєвий, науковий і педагогічний шлях кандидата біологічних наук, професора, Почесного члена Українського товариства фізіологів рослин, члена Товариства мікробіологів України та Національної спілки журналістів України, відомого вченого-фізіолога рослин і мікробіолога, педагога, журналіста, учасника Другої світової війни, громадського діяча Кузьми Миколайовича Векірчика. Народився Кузьма Миколайович у селі Задубрівці Снятинського району Івано- Франківської області у селянській родині. Свій освітній шлях розпочав, із перервою на лихоліття ІІ Світової війни, із Задубрівської семирічної школи, далі – Снятинський сільськогосподарський технікум, біологічний факультет Чернівецького університету, вчителювання у селі Зелена Кельменецького району Чернівецької області, аспірантура Чернівецького університету, захист дисертації на науковий ступінь кандидата біологічних наук, викладання в Уманському та Івано-Франківському педінститутах. З 12 вересня 1967 року життєвий шлях Кузьми Миколайовича пов'язаний із нині Тернопільським національним педагогічним університетом, де все своє життя викладав фізіологію рослин та мікробіологію з основами вірусології: спочатку був обраний за конкурсом на посаду старшого викладача кафедри ботаніки тоді Кременецького педінституту, згодом став доцентом цієї кафедри, з 1987 р. – професором. Науковим зацікавленням Кузьми Миколайовича було вивчення впливу мікроелементів і біологічно активних речовин на симбіотичну фіксацію азоту, ріст, розвиток і продуктивність бобових рослин. Дослідник започаткував публікацію серії статей про відомих педагогів вищих закладів освіти Тернополя та дивовижні витвори природи, був заступником головного редактора щорічника «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє». Учений опублікував понад 360 наукових, навчально-методичних і науково-популярних статей, зокрема 7 навчальних посібників і підручників. Усе своє життя він проводив велику громадську, просвітницьку і патріотичну роботу. Був щирою, інтелігентною, порядною, скромною, доброзичливою та безкорисливою людиною, якою і залишиться в пам’яті своїх учнів, колег і друзів.
September 15, 2019 marks 90th birthday of Kuzma Vekirchyk – Candidate of Biological Sciences, Professor, Honorary Member of the Ukrainian Society of Plant Physiologists, a member of the Society of Microbiologists of Ukraine and the National Union of Journalists of Ukraine, a famous scientist of plant physiologist and microbiologist, educator, participant of the Second World War, whose achievements occupy a worthy place among the national scientists, who through their scientific, pedagogical and social work made a significant contribution into the development of education and science, the independence of the Ukrainian state. Kuzma Mykolaiovych Vekirchyk was born in the village of Zadubrivtsi, Sniatyn district, Ivano- Frankivsk region to the family of peasants He began his schooling, with a break from the misery of World War II, from the Zadubrivtsi Seven-Year School, which he finished in 1947 with honours. Throughout difficult post-war years, he went on to teach villagers the literacy. Then Kuzma Vekirchyk became a student of Sniatyn Agricultural College, graduated with honors in 1952 and entered the Biology Faculty of Chernivtsi University, graduating with honors in 1957 with a major in plant physiology. After the university studies, he was promoted to the post of teacher of biology and chemistry at the secondary school of Zelena village, Kelmenetskyi district, Chernivtsi region, where he worked from 1957 to 1959. In 1959, K. M. Vekirchyk continued his scientific career, entering postgraduate studies at the Department of Plant Physiology and Microbiology, Chernivtsi University. The young scientist got engaged in the studies of foliar nutrition of plants with microelements under the supervision of the famous Ukrainian professor of plant physiologist, G. X. Molotkovskiy. After graduating from postgraduate studies in 1962, K. M. Vekirchyk was promoted to the post of a teacher, and from 1965 was re-elected to the post of a senior teacher of plant physiology and microbiology of the Department of Botany, Uman State Pedagogical Institute. On November 1, 1965 he defended his dissertation «Influence of foliar feeding with microelements on physiological and biochemical processes, growth, development and yield of cabbage» and received a scientific degree of Candidate of Biological Sciences. Since December 1966 he became the Assistant Professor of the Department of Agrobiology Faculty at the Ivano-Frankivsk Pedagogical Institute. On September 12, 1967 he was selected for the post of a senior lecturer of the Department of Botany of Kremenets Pedagogical Institute. On July 9, 1968 he was re-elected associate professor of the Department of Botany and since January 1969 was granted a title of the Candidate of biological sciences. In 1969 he became the associate professor of the Department of Botany of Ternopil Pedagogical Institute (after the relocation of the Kremenets Pedagogical Institute to the town of Ternopil). In September 1987, for high achievements in the pedagogical and scientific fields, the publication of textbooks and books for students, he was elected to the post of professor of the Department of Botany, and on November 29, 1991 he was awarded the scientific title of professor. While working at the Department of Botany in Ternopil, Kuzma Mykolaiovych studied the influence of trace elements and biologically active substances on the symbiotic fixation of nitrogen, growth, development and productivity of legumes. In 1997, he began publishing a series of articles on well-known teachers of higher education in Ternopil and amazing works of nature, in particular in the magazine «Osvityanyn» and the annual «Ternopillia». From 1996 to 2002, he was the Deputy Editorin- Chief of the «Ukrainian Science: Past, Present, and Future». Kuzma Vekirchyk is the author and co-author of over 360 scientific, educational, methodological and popular scientific articles. He is the author of textbooks and books: «Microbiology» (1973), «Microbiology: laboratory work» (1976), «Plant physiology: practicum» (1984), «Microbiology with the basics of virology» (1987, 2001), «Workshop on microbiology» (2001), «Poisonous Medicinal Plants: a handbook» (1999), programs in plant physiology, microbiology with the basics of virology for students of higher education institutions of Ukraine (1993), etc. K. M. Vekirchyk spent his entire life conducting extensive public, educational and patriotic work. He was a sincere, intelligent, decent, humble, kind and selfless person. K. M. Vekirchyk died on November 3, 2009 and rests in the native village of Zadubrivtsi, Sniatyn district, Ivano-Frankivsk region, near the chapel, which he restored at his own expense. The memory of Kuzma Mykolaiovych as a man of high moral values, an outstanding scientist, teacher, journalist, public figure will forever remain in the hearts of his colleagues and students.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14103
ISSN: 2078-2357
Appears in Collections:Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. 2019. Вип. 3 (77)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kononchuk_Pyda.pdf442,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.