Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14239
Title: THE ROLE OF ART IN THE CONTEMPORARY SOCIAL CONTEXT
Authors: Prentka, Magdalena
Osowski, Michał
Bibliographic description (Ukraine): Prentka M., Osowski M. THE ROLE OF ART IN THE CONTEMPORARY SOCIAL CONTEXT // Мистецтво у нелінійному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( 25 жовтня 2018 року). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. С. 11-18.
Issue Date: 25-Oct-2018
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: громада
свідомість
нелінійне мислення
продуктивність
перцептивний зворотній зв’язок
community
consciousness
non-linear thinking
performance
perceptual feedback
Abstract: Представлений проект базується на припущенні, що існує антиномія між рушійною силою (творча мотивація), отриманою від «Я» митця та зовнішнімиї впливами. «Я» митця визнається фактором відчуження, що відокремлює його та змодельований текст від реціпієнта, а також відволікає самого творця від власного творіння. Робота з перцептивним зворотним зв’язком, тобто відкрита спрямованість ЕГО митця назустріч зовнішнім впливам, знімає відчуженість, спонукає до реінтеграції творця, художнього тексту та реціпієнта.
Presented project is based on the assumption that there exists an antinomy between the driving force (creative motivation) derived from the ego and the external driving force. The ego is recognized as an alienating factor, separating the creator and art from the community, also alienating the creator from his own creation. Working with, for example, perceptual feedback, i.e. submitting the ego to the external driving force, goes against the alienation, works towards the reintegration of the creator, creation and community.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14239
Appears in Collections:Мистецтво у нелінійному просторі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1Prentka_Osowski.pdf98,61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.