Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14246
Title: Взаємонаступність мистецької освіти у ракурсі НУШ
Authors: Пацалюк, Ірина
Bibliographic description (Ukraine): Пацалюк І. Взаємонаступність мистецької освіти у ракурсі НУШ // Мистецтво у нелінійному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( 25 жовтня 2018 року). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. С. 45–49.
Issue Date: 25-Oct-2018
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
Keywords: грамотний підхід
художнє виховання
взаємозв’язок
competent approach
artistic education
interrelation
Abstract: Взаємозв’язок художньої освіти передбачає грамотний підхід до надання освітніх послуг, прогнозування результатів навчання, використання ефективних методів навчання, дотримання принципу безперервності та логічної послідовності. Наведені компоненти навчання є унікальними показниками відповідності стандартам усіх частин повної середньої освіти. Державний стандарт початкової освіти є основою для формування стандартів повної середньої освіти. Проблеми взаємозв’язку художньої освіти вирішуються на державному рівні.
The interrelation of artistic education involves a competent approach in providing educational services, predicting learning outcomes, using effective teaching methods, following the principle of continuity and logical consistency. The mentioned components of teaching are unique indicators of compliance with the standards of all parts of complete secondary education. The State Standard for Elementary Education is the basis for the formation of standards for complete secondary education. Problems of the interrelation of artistic education are solved at the state level.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14246
Appears in Collections:Мистецтво у нелінійному просторі

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patsaliuk.pdf74,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.