Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14497
Title: Використання навчального середовища Moodle у підготовці техніків-технологів
Authors: Романишина, Оксана Ярославівна
Дундюк, Артем Юрійович
Bibliographic description (Ukraine): Романишина О. Я., Дундюк А. Ю. Використання навчального середовища Moodle у підготовці техніків-технологів // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. С. 177–180.
Issue Date: 7-Nov-2019
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14497
Appears in Collections:Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Romanyshyna.pdf305,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.