Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14568
Title: Розробка web-сайту «It-Education» з використаням фреймворку Bootstrap
Authors: Віжевський, Тарас Вікторович
Карабін, Оксана Йосифівна
Bibliographic description (Ukraine): Віжевський Т. В., Карабін О. Й. Розробка web-сайту «It-Education» з використаням фреймворку Bootstrap // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. С. 83–85.
Issue Date: 5-Apr-2019
Publisher: ТНПУ ім. В. Гнатюка
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14568
Appears in Collections:Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vizhevskyi.pdf73,23 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.