Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1463
Назва: Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки.
Інші назви: Формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущих журналистов в процессе профессиональной подготовки.
Forming of foreign professional communicative competence of future journalists in the process of professional preparation.
Автори: Нагорнюк, Людмила Євгенівна
Бібліографічний опис: Нагорнюк, Л.Є. Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Людмила Євгенівна Нагорнюк ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2009. – 20 с.
Дата публікації: 22-тра-2009
Видавництво: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: майбутній журналіст
модель журналіста
іншомовна професійна комунікативна компетентність
компетентнісний підхід
дидактичний потенціал засобів масової комунікації
гуманістична спрямованість навчально-виховного процесу
Короткий огляд (реферат): У дисертаційному дослідженні теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель і технологію формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. Здійснено науково-педагогічний аналіз досліджуваної проблеми, з’ясовано сутність і визначено структуру іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. Розроблено структурно-функціональну модель сучасного журналіста-фахівця як комплекс особистісних та діяльнісних характеристик. Доведено доцільність використання засобів медіаосвіти для формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів. З’ясовано особливості та дидактичний потенціал аудіальних, аудіовізуальних, друкованих та електронних засобів масової комунікації у формуванні кожного компонента іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутніх журналістів.
Диссертация посвящена проблеме формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущих журналистов. Актуальность проведенного исследования обусловлена политическими, экономическими, культурными и информационными факторами, которые повлияли на развитие журналистского образования в Украине и повышение требований к профессиональной деятельности специалиста в отрасли журналистики. Проанализировано состояние исследуемой проблемы в научно-педагогической литературе. Определена сущность и структура иноязычной профессиональной коммуникативной компетентности будущих журналистов. Уточнены критерии и показатели высокого, достаточного, среднего и низкого уровней сформированности исследуемого феномена в будущих журналистов. Обоснована структурно-функциональная модель современного журналиста.
In the dissertation the model and technology of the formation of future journalists of foreign professional communicative competence has been theoretically grounded and experimentally tested. The scientifically pedagogical analysis of the investigated problem has been carried out, its essence and the structure of foreign professional communicative competence of future journalists have been defined. The structural model of modern journalist-specialist has been created. The expeience of the use of facilities of media education has been proved for the formation of foreign professional communicative competence of future journalists. The peculiarities and didactic potential of audiol, visual, printed and electronic mass media facilities in every component formation
Опис: Захист відбувся 25 червня 2009 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, зала засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1463
Розташовується у зібраннях:13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Нагорнюк Л. Є..pdf276,82 kBUnknownПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.