Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14645
Title: NATURAL RESERVED AREAS AS OBJECTS FOR THE FORMATION OF ENVIRONMENTALLY COMPETENT SOCIETY
Authors: Lisova, N.
Havryshok, B.
Bibliographic description (Ukraine): Lisova N., Havryshok B. NATURAL RESERVED AREAS AS OBJECTS FOR THE FORMATION OF ENVIRONMENTALLY COMPETENT SOCIETY // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.). Тернопіль : Тайп, 2019. С. 76–79.
Issue Date: 7-May-2019
Publisher: Тайп
Keywords: природно-заповідні території
види
генофонд
рослини
людина
Abstract: Стаття присвячена вивченню природно-заповідних територій та їх впливу на формування екологічно грамотного суспільства. Увага зосереджена на природних і антропогенних змінах, які відбулися в природній флорі за останні століття. Проаналізовано основні екологічні проблеми національного природного парку «Кременецькі гори» та Голицького ботаніко-ентомологічного заказника. Запропоновано основні шляхи вирішення цих проблем. Зазначена необхідність захисту рідкісних і зникаючих видів рослин як невід'ємної частини більш загальної проблеми - збереження і відновлення природного середовища та раціонального використання його багатств і ресурсів, а також формування гармонійної, мислячої, що піклується про майбутнє особистості людини.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/14645
Appears in Collections:Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lisova_Havryshok.pdf92,89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.