Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1482
Назва: Проблеми сімейного виховання в педагогічній теорії і практиці Закарпаття (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ століття).
Інші назви: Проблемы семейного воспитания в педагогической теории и практике Закарпатья (вторая половина ХІХ - 30-е годы ХХ века).
Problems of family upbringing in a pedagogical theory and practice in Transcarpathia (second half XIX - 30th years of XX century).
Автори: Петрус, Маріанна Василівна
Бібліографічний опис: Петрус, М.В. Проблеми сімейного виховання в педагогічній теорії і практиці Закарпаття (друга половина ХІХ-30-ті роки ХХ століття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Маріанна Василівна Петрус ; ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с.
Дата публікації: 19-тра-2011
Видавництво: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Ключові слова: родина
сімейне виховання
структурні елементи сімейного виховання
Закарпаття
сімейні цінності
Короткий огляд (реферат): Наукове дослідження присвячене проблемам сімейного виховання у закарпатській родині другої половини ХІХ – 30-х років ХХ століття. Здійснено індуктивний аналіз поняття «сімейне виховання»; проаналізовано стан його дослідженості в історико-педагогічній літературі; охарактеризо-вано вплив здобутків західноєвропейських педагогічних теорій на сімейне виховання на Закарпатті та в Україні. На основі аналізу детермінантних факторів виховного процесу в закарпатській родині (етнічний, економічний, соціальний, демографічний, фізіологічний, духовний та ін.), виокремлено проблеми сімейного виховання в педагогічній теорії і практиці краю у другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ століття; з’ясовано роль батьків у сімейному вихованні дітей Закарпаття; розкрито структурні елементи (мета, основні завдання, принципи, напрями, форми, засоби, методи) та особливості виховання в крайовій родині у досліджуваний період. Окреслено еволюцію сімейних цінностей; визначено шляхи творчого використання провідних ідей результатів дослідження задля підвищення ефективності виховання в сучасних родинах України.
Научное исследование посвящено проблемам семейного воспитания в закарпатской семье второй половины ХІХ - 30-х годов ХХ века. Определено, что взгляды на семейное воспитание у педагогов Закарпатья в исследуемый период формировались под воздействием семейного опыта, региональных традиций, народной педагогики, отечественной и зарубежной педагогической мысли. Выяснено, что семейное воспитание толкуется отечественными и зарубежными исследователями как интегрированный процесс целеустремленных педагогических действий родителей и повседневного влияния на воспитание детей социально-экономической, духовной и морально-ценностной среды. Кроме того, семейное воспитание отображает систему подготовки детей к жизни в социальных условиях, приобретение ими знаний, умений и навыков, необходимых для нормального формирования личности в условиях семьи, что создает широкое проблемное поле семейного воспитания и определяет его как многомерное и полифункциональное педагогическое явление.
Dissertation is devoted to the problems of family upbringing in Transcarpathia family of the second half XIX - 30th years of XX century; the state of its investigation is analysed in historical and pedagogical literature; the inductive analysis of concept “family upbringing” is carried out. Substantiated determinant factors (ethnic, economic, social, demographic, physiological, spiritual and others like that) of upbringing process in Transcarpathia family in the second half XIX - 30th years of XX century; the role of parents is found out in the family upbringing of children of Transcarpathia; determined structural elements (essence, purpose, basic tasks, principles, directions, forms, means, methods) and peculiarities of upbringing in regional family in an explored period. Outlined the evolution of family values; determined the ways of creative use of leading ideas of the results of investigation in order to increase the efficiency of upbringing in modern families of Ukraine.
Опис: Захист відбувся «22» червня 2011р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.053.01 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027, зала засідань. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за адресою: вул. М.Кривоноса, 2, м.Тернопіль, 46027.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1482
Розташовується у зібраннях:13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Петрус М. В..pdf297,99 kBUnknownПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.